Quản lý khảo sát

Từ khóa
STT Tên khảo sát Nội dung Khảo sát cán bộ Nhập hồ sơ khảo sát Câu hỏi Lượt khảo sát Sửa Xóa
1Đánh giá sự hài lòng dịch vụ công
Tổng số: 1pp1pp
Cập nhật khảo sát
Tên khảo sát
Nội dung
Loại khảo sát
Sử dụng form đặc thù
Lưu ý
- Những ô có ký hiệu là bắt buộc nhập.