Danh sách thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Bồi thường của nhà nước
 • chứng thực
 • Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
 • Công chứng
 • Đấu giá tài sản
 • Giám định Tư pháp
 • Hòa giải thương mại
 • Hộ tịch
 • luật sư
 • lý lịch tư pháp
 • Nuôi con nuôi
 • Quản tài viên
 • Quốc tịch
 • thừa phát lại
 • Trọng tài thương mại
 • Trợ giúp pháp lý
 • Tư vấn pháp luật
 • TÌM THẤY 122 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  3
  Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  5
  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  7
  8
  9
  10

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2023
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2023